All for Joomla All for Webmasters

ГОДИШЕН ЗНАК ''ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ - ОТГОВОРНИ СЛУЖИТЕЛИ''

Ежегодно отличие за компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към обществено значими каузи, като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност.

Годишен знак „Отговорна компания - отговорни служители" (от 2014 г.)

Заедно с Българско дружество за връзки с обществеността и Българска асоциация за управление на хора, Фондация BCause учреди Годишния знак за дарителство от работното място ''Отговорна компания – отговорни служители''. То се присъжда се на компаниите, които насърчават дарителство по ведомост или друга форма на регулярно, ежемесечно дарителство от работното място. От края на 2019 към инициативата като партньор се присъединява Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ).

Отличието има четири степени - знак, бронзов, сребърен и златен, а класирането зависи от механизмите, с които компанията развива програмите си за регулярно дарителство, възможностите, които дава за доброволчески труд, както и процента служители, участващи в инициативата. Връчва се и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Image

Как се присъжда отличието

Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия брой служители), от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

Решението се взима въз основа на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни въпросници.

 

Актуално: Фондация BCause приема номинации за Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители” за 2023 година

Срокът за изпращане на онлайн формуляра е до 16 февруари 2024 г.

 

За допълнителна информация:

Веселина Йорданова, Експерт ''Дарителски програми и фондонабиране''

02 981 19 01; 0885 734 885

Носители на Годишния знак