All for Joomla All for Webmasters
Image

Дарителство по ведомост (от 2001 г.)

Ние създадохме първата българска професионална схема за дарителство по ведомост - лесен начин за служителите да даряват всеки месец малка сума директно от заплатата си. С дарителството по ведомост работодател и служители могат да работят заедно за обща кауза.

С механизма за дарителство по ведомост десетки организации получават от BCause финансиране, резултат от месечните дарения на десетки, понякога стотици хора. Даритеството по ведомост за тях означава редовни и прогнозируеми приходи, с които те могат да планират основните си дейности.

Програмата се радва на подкрепата на повече от 55 работодатели. Годишните дарения по ведомост са над 500 000 лева за повече от 60 каузи.

Организации, на които можете да дарявате по ведомост

Представяме ви списък от организации, на които се доверяваме заради знанията и опита им, коректността им спрямо дарителите и впечатляващите резултати от работата им в разнообразни обществени сфери. Можете да изберете техните каузи и да ги подкрепяте с редовно дарителство по ведомост.

За работодатели

Подбираме организациите, за които екипът може да избере да дарява, заедно с представители на работодателя и активни групи служители. Така досегашни каузи на компанията и на служителите могат да получат нова подкрепа.

Работодателят дава на служителите си възможността да даряват директно от заплатата си всеки месец, като компанията превежда всеки месец даренията им към фондацията.

Работодателят може допълнително да насърчава служителите си да даряват, като удвоява или допълва дарените средства. Дарителите могат по всяко време да променят избора си дали, по колко и за кого да даряват.

BCause превежда средствата към каузите и следи за редовна информация как се изполват те. Фондацията периодично изпраща информация за разпределените средства, ефекта за получателите и новите каузи.

За дарители

Ако искате да дарявате лесно и бързо за избрани от вас каузи, можете да говорите с работодателя си да въведе дарителство по ведомост в компанията, в която работите.

Можете да изберете коя организация искате да подкрепите и с каква сума и тя да се превежда от заплатата ви всеки месец директно от счетоводството на работодателя ви.

По всяко време можете да промените избора си дали, по колко и за кого да дарявате.

Може да дарявате едновременно на повече от една организация в подобни или съвършено различни, но важни за вас области.

За организации

Може да имате късмет работодател сам да Ви посочи за получател на даренията по ведомост, защото дейността ви подхожда много на фирмените цели и желания. В повечето случаи сами трябва да пробиете пътя си до списъка за избор на служителите в една компания. Често даренията започват с предложение на “вътрешен човек” в компанията, симпатизант и вероятно вече ваш дарител. Подходящо е да предложите дарителство по ведомост на компании, които вече са Ви дарявали и Ви познават.

BCause ще бъде с Вас на всяка стъпка: ще Ви обучим в механизма, ще редактираме писмата Ви, ще дойдем на среща с работодател, за да отговорим на въпросите му по системата.

Включване в каталога на каузите

В Каталога на каузите може да се включи всяка неправителствена организации с нестопанска цел, която работи прозрачно и ефективно в изпълнение на мисията си и която търси допълнителен дарителски ресурс и възможност да планира разходите си по-ефективно. За да участват в Дарителство по ведомост, организациите трябва да представят информация за работата си, след което да сключат рамков договор с Фондация BCause.

Формулярът за включване
С него събираме информация за начина, по който е създадена и функционира организацията, нейната структура, референти, сфера на работа. Проучваме постиженията на организацията и как тя работи в изпълнение на своята мисия. Събираме информация за самата кауза – какъв проблем иска да решава организацията, какви цели си поставя, какви хора ще получат ползи от нейната дейност, по какъв начин финансира работата си, какви финансови цели си поставя, до каква степен публичното финансиране покрива разходите й. Основните задължения на каузите в програмите за дарителство по ведомост са прозрачност на вземането на решения, отчетност и обратна връзка с дарителите.

Отчитане

Основното условие, за да работи механизма на дарителство по ведомост е дарителят да знае за какво се харчат парите му. Затова и Фондация BCause изисква редовни финансови и съдържателни отчети за това как са използвани дарените средства преди следващото плащане. Ако организацията не е в състояние навреме и ясно да дава информация за изразходваните средства, тя ще отпадне от Каталога на каузите и договорът й с Фондация BCause ще бъде прекратен.