All for Joomla All for Webmasters

Проект FUSE цели създаването на национални центрове за социални иновации чрез активно международно партньорство и споделяне на опит и знания.

Image

От май 2021 г. Фондация BCause е част от международен консорциум (Ирландия, Португалия, Кипър и България), който работи по проект FUSE.

Целта на проекта FUSE е създаване на национални центрове, чрез които социалните иновации във всяка държава да могат да получават подкрепата на силна мрежа от екперти, представители на всички основни сектори - от частния, държавния, академичния и гражданския, както на национално, така и на европейско ниво.

Консорциумът обединява 11 неправителствени организации. Водеща организация е ирландската Rethink Ireland, а партньорите по проекта са: в Ирландия - Genio Trust, в Португалия - Cohesion and Development Agency и Portugal Social Innovation and Mission Unit, в България - Фондация „Промяната“, Фондация BCause, Cleantech Bulgaria, Български център за нестопанско право и The Business Institute (България), в Кипър - Synthesis Center и Centre for Social Innovation.

Image

В рамките на две години членовете на Консорциума ще работят, за да идентифицират, тестват и валидират нуждите и предизвикателствата в екосистемата на социалните иновации на национално ниво с активното участие на местните заинтересовани страни, така че в крайна сметка да се създадат устойчиви и компетентни Центрове за подкрепа на социалните иновации. Проектът ще спомогне за развитие на капацитета на участниците и заинтересованите страни, за обмен на знания, разширяване на мрежата от партньори и синергии.

През 2021 г. партньорите от четирите държави съсредоточиха усилията си върху мапиране на екосистемата на социалните иновации, идентифицирайки съществуващите силни и слаби страни. Сесиите за развитие на капацитета започнаха през септември и ще продължат през цялата 2022 г.

https://www.fuseproject.eu/

eu flag smallС подкрепата на Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

Продължителност на проекта: от май 2021 г. до май 2023 г.

Актуално за предприемачи