All for Joomla All for Webmasters

Световен дарителски индекс на КАФ

Световният дарителски индекс на КАФ (CAF World Giving Index) се основава на данни от Световното проучване на Галъп (Gallup’s World Poll), осъществено сред близо 2 млн. души в 119 страни, които заедно представляват около 90% от населението на света.

Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество.

Резултатите се оповестяват от CAF International, а в България - от българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността.

Световен дарителски индекс '2023

world-giving-index-2023.png

България заема 133-то място от 142 държави в класацията на Световния дарителски индекс на КАФ 2023 (CAF World Giving Index), с коефициент от 23%.

CAF World Giving Index е най-авторитетното проучване, което измерва дарителската ангажираност в света, което Фондация Bcause съобщава ежегодно като българския партньор в мрежата на CAF.

Повече за проучването

Колко хора в България през 2022...

...са помагали на непознат44%
... са дарили пари21%
... са били доброволци5%

Дарителският индекс на България за 2022 е 23%.

България е на 133-то място от 142 държави.

Световен дарителски индекс '2022

wgindex-2022.png

България е на 54 място, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2022 (CAF World Giving Index 2021) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 119 държави.

България е на 6-то място по темп на развитие на благотворителността в светa.

Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността.

Повече за проучването

Колко хора в България през 2021...

...са помагали на непознат72%
... са дарили пари34%
... са били доброволци18%

Дарителският индекс на България за 2021 е 41%.

България е на 54-то място от 119 държави.

Световен дарителски индекс '2021

index2021-cover.png

България е на 45 място, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2021 (CAF World Giving Index 2021) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 114 държави.

Ежегодно проучване на глобалната щедрост разкрива огромното влияние на пандемията COVID-19 върху благотворителността – в позитивен, и в негативен план.

Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността.

Повече за проучването

Колко хора в България през 2020...

...са помагали на непознат64%
... са дарили пари34%
... са били доброволци12%

Дарителският индекс на България за 2020 е 37%.

България е на 45-то място от 114 държави.

10 години Световен дарителски индекс

caf-world-giving-inedx-2019-cover.png

Десетгодишно проучване в световен мащаб, в което са изследвани 1,3 милиона души, разкрива, че въпреки нарастващата дарителска култура в десетки страни, отскоро се наблюдава тенденция на намаляване на дарителството в някои от най-богатите места на планетата.

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация КАФ (CAF) представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността.

Повече за проучването

Колко хора в България през последните 10 години...

...са помагали на непознат36%
... са дарили пари16%
... са били доброволци5%

Дарителският индекс на България през десетилетието 2009-2018 е 19%.

България е на 120-мо място в света и на 10-то място сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

Дарителски индекс на България '2018

wgindex2018-cover.jpg

Дарителският индекс на България е 22%.

България е на 126-мо място в света и на 10-то място сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

Повече за проучването

Колко хора в България през 2017-та

...са помагали на непознат42%
... са дарили пари18%
... са били доброволци5%

Search