All for Joomla All for Webmasters

ЗА КОМПАНИИ

Дарителството и ангажирането със социални и екологични проблеми като част от Корпоративната социална отговорност (КСО) е задължителен елемент от профила на все повече компании. Но какви да бъдат тези ангажименти и как да ги управляваме така, че да има полза и за обществото, и за развитието на компанията и нейните служители, за духа и имиджа на компанията?

Корпоративната социална отговорност е задължителен елемент от профила на все повече компании. Ние ги подкрепяме в избора на конкретни ангажименти в социалните и екологични теми спрямо тяхната среда, служители и корпоративни цели. Помагаме за ангажирането на служители и клиенти и за проектиране на нови цели за развитие.  

Надеждни получатели на дарения

Предлагаме избор от разнообразни каузи, проверени нестопански организации и други институции, както и благотворителните ни фондове. Фондовете на BCause са възможност за дарители, които имат тематични предпочитания, но не и конкретен избор на организация.

КСО програми – от разработване до изпълнение

Помагаме на компаниите в целия процес на разработване и изпълнение на програми за социална ангажираност - от ключови за компанията теми и целеви общности, задълбочено изследване на проблема и решаването му, до реализиране на идеите.

Обучения и консултации

Ние сме партньора, с когото да планирате или да се посъветвате, ако искате програмите Ви да бъдат по-полезни. Опитът ни в подкрепа на дарители и благотворителни каузи прави нашите обучения за експертите по КСО, ПР и ЧР едновременно задълбочени и много практични.

Ангажиране на служителите

Включването на служителите в социално-отговорни програми, дарителство и доброволчество от работното място помага за привличане и задържане на добри служители, увеличава одобрението и мотивацията за работа и прави атмосферата в офиса далеч по-приятна.

Ангажиране на служителите

Дарителство по ведомост
(от 2001 г.)

Ние създадохме първата българска професионална схема за дарителство по ведомост - лесен начин за служителите да даряват всеки месец избрана сума директно от заплатата си. Програмата се радва на подкрепата на повече от 40 работодатели. Годишните дарения по ведомост са близо 500 000 лева за повече от 80 каузи.

 

Корпоративно доброволчество
(от 2008 г.)

Организираме доброволчески дни по заявки на компании – от подбор на домакини и дейности до цялостен план на събитието. Партнираме на агенции при организиране на събития и тийм-билдинг с кауза.

Годишен знак „Отговорна компания - отговорни служители" (от 2014 г.)

Присъжда се на компаниите, които насърчават дарителство по ведомост или друга форма на регулярно дарителство от работното място.

Годишният знак се връчва от Фондация BCause, Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ).

 

Данъчни облекчения за дарители

Данъчни облекчения за компании

Документ за дарението

Фондация BCause издава на всички свои дарители

документ, удостоверяващ направеното дарение/я,

който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Данъчни облекчения за частни лица

Документ за дарението

Фондация BCause издава на всички свои дарители

документ, удостоверяващ направеното дарение/я,

който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Search