All for Joomla All for Webmasters

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 25 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчаваме хора, организации и общности да преобразяват живота, като развиваме дарителството и социалните инвестиции.

Предлагаме на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване (на пари, време и труд) и удовлетворение от ползите за обществото.

Насочваме дарителски ресурси и допринасяме за финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични институции като училища, библиотеки и музеи.

Популяризираме и подкрепяме дарителски каузи.

Подпомагаме дарители и социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност.

Влияем на политиките и културата в областта на дарителството и социалните инвестиции чрез изследвания, консултации за правителството и специални комуникационни проекти.

От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения "Ринкър", създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

ЕИК номер в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – 121029426. Вижте актуалното състояние в регистъра тук.

Дарения

Можетe да подкрепите нашите фондове и каузи с дарения:

IBAN: BG15UNCR70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Адрес: София, пл. “Св. Неделя” № 7
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''
Основание: дарение (посочете името на проекта, който желаете да подкрепите или оставете разпределението на BCause)

Ако желаете да получите документ за направеното дарение, моля, свържете се с нас.

Ние активно работим за постигане на напредък по Целите за устойчиво развитие на ООН:

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Международни членства

BCause е член или асоцииран член на:

- Charities Aid Foundation Network – „родната” ни група, която ни научи как да мобилизираме ресурси за промяна на живота на хора и общности (от 1995);

- Transnational Giving Europe – свързани помежду си организации в 18 европейски държави, което позволява на българите в тях и техните приятели да подкрепят български организации и да ползват местните данъчни облекчения за дарение;

- Еuclid Nework - организация с опит в изграждането на капацитета на гражданските организации, социалните предприятия и социалните иновации.

 

Членства в България

Bcause е член-учредител на:

- Български дарителски форум (от 2003)

- Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (от 2003)

- Форум „Социални предприятия в България" (от 2014)

- Българска асоциация на КСО специалистите (от 2018)

Bcause е член на:

- Американската търговска камара в България (от 2000)

- Форум „Гражданско участие”

- Български форум на бизнес лидерите (от 2000)

- Британско-българската бизнес асоциация (от 2017)

0
година на създаване на фондацията под името ''Помощ за благотворителността в България''
0
годината, от която дарявате онлайн с нас
0
създаване на Център за предприемачество и обучения ''Ринкър''

Search