All for Joomla All for Webmasters

Animal Rescue

Кучетата от приюта в Богров вече се преместиха във “Фермата”. Има още неща за довършване, но тях екипът прави постепенно.

Асоциация на парковете в България

Всеки ден България губи част от ценната си природа - от застрояване, изсичане на гори, неустойчив добив на природни ресурси и други увреждащи дейности.

Българска хранителна банка

2017 година, България. Всеки ден срещаме лицето на глада, докато подминаваме с нехайство тоновете годна храна, които биват изхвърлени…. а, още колко остават невидими?!

Да подкрепим златните деца на България

Софийската математическа гимназия и Училищното настоятелство набират средства за пътуванията на отборите по математика и информатика. 

Джуниър Ачийвмънт

Всяка година Джуниър Ачийвмънт България провежда по няколко иновационни лагера за ученици от горен гимназиален курс от цялата страна.

Дневен център за деца с увреждания "Свети Врач"

Благодарение на дарителски средства 31 деца, които посещават дневния център за деца с увреждания "Свети Врач", имат възможност да получават и сесии по релационна психомоторика.

Дом за сираци - Нови Хан

Домът за сираци "Св. Николай" при манастир "Св. Троица” в Нови хан дава подслон на 290 души, от които 110 деца към края на 2014 г.

Заедно в час

Визията на Фондация "Заедно в час" е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му.

Зоологическа градина - София

Зоологическа градина - София е най-старата и най-голямата на Балканския полуостров.

Институт за изкуство и терапия "Либера"

Ритъм терапия за деца - Целта е чрез изразните средства на ударните инструменти и ритъм терапията да се помогне на деца, лишени от родителски грижи, да подобрят уменията си за комуникация и справяне с агресията.

Каритас - Програма "Домашни грижи"

Програмата "Домашни грижи" осигурява комплексна грижа на повече от 400 възрастни, болни и самотни хора в собствения им дом - там, където те се чувстват най-спокойно и добре.

Подкрепа за децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ - Мездра

В центровете за настаняване от семеен тип в Мездра са настанени деца и младежи от вече закрития дом за деца с увреждания.

Програма АРТОН

Eкипът на фондация АРТОН създава първата за България болнична програма „ARTON“ за изкуство и възстановяване на пациенти с онкологични и хронични кръвни заболявания.

Самаряни: Детството не бива да боли!

Терапевтична работа с деца, жертви и/или пострадали от насилие, и деца, с прояви на агресия.

Сдружение "Алтернатива 55", Стара Загора

Семеен център "Алтернатива" - Стара Загора е един от малкото центрове в страната и единствен в Югоизточна България, който предоставя като делегирана държавна дейност услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието - предимно на деца с аутистичен синдром, и подкрепа на родителите им.

Сдружение "Образование и здраве"

Приемането на децата в болница е стресиращо събитие. Всяко дете преживява трудности в адаптационния период след хоспитализацията, чувства се социално изолирано, има нужда от психологическа подкрепа.

Сдружение "Самаряни"

Mисията на Сдружение "Самаряни" е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение.

Сдружение "Солидарно общество", Шумен

От 2014 г. започнахме нова инициатива: запознаваме ученици и учители с особеностите на децата с увреждания - с умствена изостаналост, аутизъм, детска церебрална парализа, синдром на Даун, хиперактивност, разстройство на речта.

Спаси, дари на ...

Сайтът www.save-darina.org е благотворителна инициатива, подкрепяща индивидуални кампании на родители за набиране на средства за лечението на децата им.

Спасителен център за диви животни на фондация "Зелени Балкани"

Tова е единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни.

Стипендии "Готови за успех"

Стипендиантската програма "Готови за успех" е програмата на ФПББ, осъществявана от 2006 г.

Стипендии "Продължи"

Програма на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Националната асоциация за приемна грижа.

Фонд "Лечение и рехабилитация на деца"

Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на BCause подкрепя семейства с деца до 18 години с хронични и други заболявания - заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести.

Фонд "Нашите родители" на BCause

Фонд „Нашите родители” на ФПББ набира средства за осигуряване на здравни прегледи, домашен помощник за зимните месеци, културни събития за възрастни хора от изолирани села в бедни региони на България.

Фонд "Опазване на околната среда" на BCause

Със средствата от фонда BCause организира ежегодни конкурси за подкрепа на малки проекти, свързани с опазването на защитени територии и видове в България.

Фонд "Подкрепа за организации за хора с увреждания"

Средствата от фонда на BCause се разпределят на конкурсен принцип за малки проекти на родителски асоциации и други организации, които работят с деца и възрастни хора с увреждания или в неравностойно положение.

Фонд „ Уязвимост“ на "Съвет на жените бежанки в България"

Фонд „ Уязвимост“ е създаден с цел оказване на спешна помощ на бежанци и търсещи закрила лица в извънредни и кризисни ситуации.

Фонд в подкрепа на жени жертви на домашно насилие

Фондът в подкрепа на жени жертви на домашно насилие, създаден от фондация BCause, е насочен към организациите, които предоставят юридически, прихологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. 

Фонд за терапии за деца с аутизъм

Към момента в България няма нито един специалист по световно наложена терапевтична практика, дипломиран или сертифициран да работи с деца с аутизъм.

Фондация "SOS Детски селища" България

Сдружение SOS Детски селища България дават възможност на деца, лишени от родителска грижа, да растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност.

Фондация "Априлци"

Подпомагането на населението в град Априлци е частна инициатива на Красимира Димова – българка, живееща в Австрия, родом от Априлци.

Фондация "Дечица"

Фондация „Дечица" работи с деца, лишени от родителски грижи в два дома в София - "Славейков" (15 деца на възраст между 7 и 10 години) и Дома в Драгалевци (35 деца на възраст между 3 и 7 години).

Фондация "Диви животни"

Фондация „Дивите Животни” е неправителствена организация, която развива в София и областта една нова и не много позната дейност – спасяване и лечение на диви животни от всякакви видове – язовци, таралежи, катерици, щъркели, ястреби, соколи, сови...

Фондация "За нашите деца"

Фондация „За Нашите деца“ вече 26 години следва неотлъчно своята мисия да оказва подкрепа на най-уязвимите деца, за да живеят в сигурна и защитена семейна среда..

Фондация "Искам Бебе"

Организацията осигурява безплатно консултиране на семейни и несемейни двойки с репродуктивни проблеми, с цел запознаването им със съвременните методи за лечение и с начините за решаване на емоционалните и социалните им потребности;

Фондация "Очи на 4 лапи"

От фондацията вярват, че физическата свобода е нещо толкова естествено, че цената й можеш да осъзнаеш само, когато я загубиш.

Фондация "Подарете книга"

„Приятелска мрежа”
Каузата на „Подарете книга” е създаването и поддържането на мрежа от доброволци, които помагат на деца, лишени от родителска грижа да се върнат към книгите и образованието.

Фондация "Проект Северозапад"

Знаете, Северозападна България е бедна, хората там - безработни и лишени от надежди. Младите търсят работа другаде, възрастните... те просто се опитват да свързват двата края. Ние пък вярваме, че всеки има право на достоен живот.

Фондация "Светът на Мария"

Нашата мисия е да подобряваме качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомагаме личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Център "Тацитус"

"Тацитус" е сдружение на родители, специалисти и близки на деца с аутизъм. Ние се борим за достоен и пълноценен живот за нашите деца.

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search