All for Joomla All for Webmasters

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на българската икономика и притежават потенциал за устойчив растеж, приобщаващ различни социални групи.
Подкрепяме социалните предприемачи и поставяме проблемите им на национално ниво.

Социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на българската икономика и притежават потенциал за устойчив растеж, приобщаващ различни социални групи. BCause води активни дискусии за мястото, формата и подходящите насърчителни мерки за социалното предприемачество в български контекст чрез инициираната от нас коалиция Форум “Социални предприятия в България” и като нейн представител в постоянната група по Социална икономика в Министерството на труда и социалните политики.

Прилагаме и развиваме разбиранията си за социалните предприятия в собствени програми чрез Центъра за предприемачество и обучения “Ринкър”.

Център за предприемачество и обучения "Ринкър" (от 2014 г.)

От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения "Ринкър", създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Rinker’s Challenge (от 2014 г.) – уникална за България програма за стартиращи предприемачи, която включва състезание и модулно обучение. Победителите получават безвъзмездно финансиране до 20 000 лева и едногодишна помощ от ментори. Конкурсът е веднъж годишно.

Програми за деца и младежи "Кълнове" (от 2016 г.) - обучително-демонстрационни дейности за развитие на предприемаческа култура, икономическа и финансова грамотност, придружени с придобиване на личен опит.

Форум „Социални предприятия в България“ (от 2014 г.)
Форумът е неформално обединение на хора и организации, работещи в сферата на социалното предприемачество. Той способства за обмена на информация и за формирането на политики, поставя проблемите на социалните предприемачи на национално ниво. Създаден е по инициатива на Фондация BCause и се координира от нея.

Актуално за предприемачи

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''