All for Joomla All for Webmasters

ЦЕНТЪР РИНКЪР

От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения "Ринкър", създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Image

Социалните предприятия могат да играят важна роля в развитието на българската икономика и притежават потенциал за устойчив растеж, приобщаващ различни социални групи. BCause води активни дискусии за мястото, формата и подходящите насърчителни мерки за социалното предприемачество в български контекст чрез инициираната от нас коалиция Форум “Социални предприятия в България” и като нейн представител в постоянната група по Социална икономика в Министерството на труда и социалните политики.

Прилагаме и развиваме разбиранията си за социалните предприятия в собствени програми чрез Центъра за предприемачество и обучения “Ринкър”.

Центърът има свoя методика за структурирани обучения за социални и традиционни предприемачи и е един от малкото в България, които финансират безвъзмездно старта на бизнес проекти. В последните години акселераторските програми на “Ринкър” получиха подкрепата на БАКБ, Фондация Сити, както и вече петгодишната стратегическа подкрепа на Филип Морис България.

За 7 години екипът на Центъра е работил с над 900 бизнес проекта. През предприемаческите програми на “Ринкър” са преминали над 230 екипа, а 35 от тях са финансирани с общо над 435 000 лв.

www.rinkercenter.org

Актуално за предприемачи

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search