All for Joomla All for Webmasters

От 2021 г. България e част от Европейския мониторинг на социалните предприятия (European Social Enterprise Monitor - ESEM) - най-мащабното проучване на социалните предприятия в Европа.

Фондация BCause представя страната ни в групата на държавите, които наблюдават и анализират развитието на сектора.

Image

Първото проучване на Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM) беше проведено през 2020 г. в десет държави. През 2021 г. то вече включва 21 държави и е достъпно на 21 езика.

Основната му цел е да събира текущо данни за състоянието, възможностите за развитие и предизвикателствата пред социалните предприятия в Европа. Резултатите ще се ползват от европейските правителства, които формират националните стратегии и планове за укрепване на екосистемата на социалното предприемачество, както и за европейско и световно сътрудничество. Благодарение на ESEM политиците могат да взимат информирани решения, базирани на конкретните данни за нуждите и интересите на социалните предприемачи, формулирани от самите тях.

Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM) е иницииран от нашите партньори - Euclid Network - Европейска мрежа на организациите, подкрепящи социалното предприемачество в партньорство с 40 организации от 21 държави, и се осъществява с подкрепата на Европейската Комисия, Световен Икономически Форум, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Stiftung and Schwab Foundation.

Повече информация за проекта можете да видите тук ESEM webpage  а докладът за 2020 – 2021г. е достъпен тук: EN Knowledge Centre.

Актуално за предприемачи

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search