All for Joomla All for Webmasters

Девет общински фонда за местно развитие споделиха опит и научиха още за набирането на средства

На 4 и 5 юни кметове и представители на 9 общински фонда за местно развитие бяха в София, за да споделят опит и предизвикателства в процеса на създаването им. Людмила Атанасова, директор ''Програми за НПО'' във фондация BCause, представи основните компоненти в създаването на кампании за набиране на средства и механизмите DMS, Платформата.бг и TGE - дарителство през граница в Европа.

Фондация BCause представи обобщените резултати от програмата „Забавно лято, Грижовна есен”

В рамките на три дискусионни панела учители, лекари и млади предприемачи от тютюнопроизводителните райони на България разказаха какво е програмата за тях