All for Joomla All for Webmasters

Фондация BCause обяви начало на номинирането за Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители” 2017

znakФондация BCause приема номинации на компании за носител на Годишен знак за дарителство от работното място „Отговорна компания – отговорни служители”.

 

„Годишен знак за дарителство от работно място” е ежегодно отличие за компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към обществено значими каузи, като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност.

То се връчва за трета поредна година от Фондация BCause (до скоро Фондация „Помощ за благотворителността в България”), Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и за него кандидатстват компании, развиващи дарителство по ведомост или друга форма на регулярно, ежемесечно дарителство от работното място като част от цялостните програми за ангажиране на работното място

Годишният знак има четири нива на отличие:

  • Знак за дарителство от работното място
  • Бронзов знак за дарителство от работното място
  • Сребърен знак за дарителство от работното място
  • Златен знак за дарителство от работното

Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия брой служители), от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

Решението се взима въз основа на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни въпросници.

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационите въпросници е 20 януари 2017г.
Изтеглете Въпросник/Информционна форма.

Попълнените въпросници се изпращат по електронна поща на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За допълнителна информация:

Яна Рупева – Директор „Дарителски програми”; 02 981 19 01; 0884 296 290

----------------------------------
Pin It