All for Joomla All for Webmasters

ДАРИТЕЛСТВО

Повече от 20 години предлагаме на дарителите лесни и сигурни начини да даряват за множество каузи, проследяваме ефекта и даваме регулярни отчети.

Доверието е в основата на всички отношения. Нашите дарители ни се доверяват и затова търсят професионалните ни съвети и ценят партньорството ни. Ние, екипът на Фондация BCause, подкрепяме индивидуалните и корпоративните дарители, като им предлагаме лесни и сигурни начини да даряват, срещаме ги с подходящи за тях каузи, съветваме ги в процеса на избор, наблюдаваме ефективността на направените дарения и даваме регулярни отчети.

Можем да Ви предложим най-удобния за Вас механизъм за даряване или подходяща програма.

За компании

Корпоративната социална отговорност вече е задължителен елемент от профила на все повече компании. BCause подкрепя компаниите в избора на конкретни ангажименти в социалните и екологични теми, адекватни на тяхната среда, служители, корпоративни цели. Събираме общности от дарители, които обединяват ресурсите си в полза на значими каузи; общности, в които и малкият принос има значение. Помагаме за ангажирането на служителите, клиентите и за осмисляне на постигнатите и проектиране на нови цели за развитие.  

За индивидуални дарители

Можем да Ви предложим най-удобния за Вас механизъм за даряване и подходяща кауза или програма. Разгледайте кои са организациите и хората, които търсят дарителска помощ чрез Платформата.бг и Единен дарителски номер в България (DMS 17 777). Включете се с екип колеги в дарителство по ведомост за любими каузи. Дарете време и талант, като се включите в доброволческа инициатива или станете част от клуба на Pro bono професионалистите.

Дарителски фондове на BCause

Фондация BCause управлява няколко дарителски фонда. Средствата за тях се осигуряват от индивидуални и корпоративни дарения и се разпределят на конкурсен принцип.

Годишен знак „Отговорна компания - отговорни служители"

Присъжда се на компаниите, които насърчават дарителство по ведомост или друга форма на регулярно, ежемесечно дарителство от работното място.

Данъчни облекчения за дарители

Данъчни облекчения за компании

Документ за дарението

Фондация BCause издава на всички свои дарители

документ, удостоверяващ направеното дарение/я,

който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Данъчни облекчения за частни лица

Документ за дарението

Фондация BCause издава на всички свои дарители

документ, удостоверяващ направеното дарение/я,

който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Search