All for Joomla All for Webmasters

Как се кандидатства за стипендия "Готови за успех"

Необходими документи, условия, срокове

gotovi za uspeh logoI. Кандидатите трябва да отговарят на следните условия
1. За учениците
• Да се обучават в текущата учебна година в 12 клас
• Да се обучават в редовна форма на обучение в държавно или общинско училище за учебната 2019-2020 г.
• Да са сираци или полусираци
• Да имат успех от завършен 11 клас не по-нисък от отличен 5,50;

2. За студенти в І курс бакалавърска степен *
• Да са сираци или полусираци
• Да нямат навършени 26 години
• Да бъдат студенти в първи курс през учебната 2019-2020 г;
• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2019-2020 г. в държавно висше учебно заведение
• Да имат среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити или матура (когато тя е основание за прием) не по нисък от Много добър - 5,00;

3. За студенти след І курс бакалавърска степен *
• Да са сираци или полусираци
• Да нямат навършени 26 години
• Да бъдат студенти в бакалавърска степен през учебната 2019 - 2020 г.
• Да са записани редовно обучение, държавна поръчка, за учебната 2019 - 2020 г., което да е упоменато в Уверението от учебното заведение
• Да имат среден успех от предходната учебна година не по-нисък от Много добър 5,00.

II. Необходими документи:
1. Молба формуляр по образец (Можете да я свалите от тук):
+ Формуляр за ученици - Изтегли
+ Формуляр за студенти 1-ви курс - Изтегли
+ Формуляр за студенти от 2-ри курс и нагоре - Изтегли
2. Копие от дипломата за завършено средно образование и документ с оценки от приемни изпити (САМО за студентите, които през учебната 2019/2020 се обучават в първи курс
3. Уверение от учебното заведение с указан среден успех от предходната 2018/2019 учебна година и заверен зимен семестър на текущата година.
4. Копие от смъртен акт на починал родител
5. Документ от институцията, в която живее кандидата (ако е настанен в такава)
6. Служебна бележка за доходите на родителя (настойника) - за доходите, изплатени за периода от март до август 2019
7. Служебна бележка за доходите на кандидата (ако работи към момента на кандидатстване) - за доходите, изплатени за периода от март до август 2019.
8. Декларация, собственоръчно написана, в свободен текст и подписана от кандидата дали той или член на неговото семейство имат регистрирани фирми. (не е необходима нотариална заверка)
9. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по образец - Изтегли
или Декларация за съгласие от родител/настойник за предоставяне на лични данни - Изтегли
10. Снимка
11. CV на кандидата – само за студентите
Важно 1: Декларациите се попълват от кандидата (за навършили 18 години) или от родител/настойник, ако кандидатът е под 18 години.
Важно 2: Попълването на документите е задължително като за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново.
Важно 3: При липса на промяна в обстоятелствата, стипендиантите от кампания „Готови за успех" 2018/2019 г. представят само уверение, попълнен формуляр, служебна бележка за доходи на кандидата и родителя/настойника за 6 месеца назад и CV.

* Важно 4: Комисията на стипендиантска програма „Готови за успех” реши от учебната 2018/2019 г да преустанови стипендията за студенти, обучаващи се в степен "Магистър", освен когато специалността, в която се обучава студентът не е за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” от първи курс (напр. Медицина, Архитектура, Право).

III.Срок и начин за подаване на документите

Срок за подаване на документите: до 9 октомври 2019 год. (включително), като важи датата на пощенското клеймо. Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 29 октомври 2018 г. обявени на интернет страницата на Фондацията и във Фейсбук.
Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.

Адрес на подаване:
Фондация BCause  – „Готови за успех"
бул. Витоша 65, ет.2
София 1000
или
Можете да сканирате документите и да ги изпратите на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Комисия от представители на Фондация BCause и на дарителите, проверява тяхната достоверност, класира кандидатите по успех и (при еднакви резултати се взимат предвид социалния статус и доходите на кандидата и/или семейството му) и определя стипендиантите.

В края на всеки учебен семестър стипендиантите представят удостоверение за успеха си, който не трябва да е по-нисък от много добър 5,00.

Стипендиантите поемат ангажимент да участват в събития, организирани от Фондация BCause или дарители на програмата, които целят да популяризират програма „Готови за успех”.

За допълнителна информация: 02/981 19 01; 02/988 00 80; 02/987 15 74


IV. Размер на стипендията и начин на изплащане.
Стипендиите са в размер на 2 000 лв. годишно за студентите (200 лв. месечно) и 1000 лв. за учениците (100 лв. месечно) и е осигурена за 10 учебни месеца - от 1 октомври до 31 юли включително. Изплаща се на всеки два месеца по банков път.

V. Процедура
1. Фондация BCause, заедно със своите партньори обявява конкурс за набиране на кандидати за стипендии – ученици в гимназиален курс (от 12 клас) и студенти, обучавани в български държавни училища и университети.
2. Обявата за конкурса съдържа краен срок за подаване на документи и дата за финално класиране на кандидатите. Обявата се публикува на страницата на Фондация BCause, както и в други интернет издания.
3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за среден успех от предходната учебна година (виж по-горе) и на социалните критерии на програмата (да са сираци или полусираци, отгледани от роднини или израснали в ДДЛРГ или в системата на SOS селищата), което се удостоверява документално.
4. Кандидатите подават необходимите документи. Документите се подават на адрес: София 1000, бул. Витоша 65, ет.2, получател: Фондация BCause (за стипендии „Готови за успех") ИЛИ сканирани по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
5. Комисия с участието на Фондация BCause, партньорите и представители на дарителите, класира одобрените кандидати.
6. Фондация BCause организира сключване на договори с кандидатите, въз основа на които започва регулярно изплащане на стипендиите.
7. В края на първия срок / зимния семестър, стипендиантите представят уверение от учебното си заведение за заверен семестър/срок и успех.
8. Всеки от дарителите има право да извърши проверка за редовното изплащане на сумите, да участва в Комисията при взимане на решение кои кандидати да бъдат одобрени.
9. Отчет за изплащаните стипендии се публикува ежегодно в годишния доклад на Фондация Bcause.

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Адрес: София, пл. “Св. Неделя” № 7
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''