All for Joomla All for Webmasters

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Неправителствени организации, които  от години работят по темите, свързани с предоставяне на социални услуги за уязвими групи, социално предприемачество, развитие на политики, насочени към социално включване и гарантиране на човешки права, изготвиха становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване", Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Становището съдържа както общо коментари относно противоречивата практика на различните държавни институции за управление на финансиращи програми в България, които подкрепят едни и същи дейности, но по-различен начин, което създава много рискове – неправилно прилагане на европейското законодателство, неравно третиране (в България, в сравнение с други държави), некоректно прехвърляне на отговорност към оператори, бенефициенти и пр., така и конкретни коментари, които са насочени именно към предотвратяване на такива рискове в конкретната операция и гарантиране на законосъобразното разходване на средствата по нея. Чрез становището са направени и препоръки към управляващия орган.

Прочетете становището.

Организации, подкрепили становището:

Български център за нестопанско право

Национален алианс за работа с доброволци

Национална мрежа за децата

Сдружение ИМКА-Габрово

Сдружение „Нов път", Хайредин

Фондация "BCause" (доскоро „Помощ за благотворителността в България")

Фондация „Светът на Мария"

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search