All for Joomla All for Webmasters

Community Development News

Как би протекло Априлското въстание, ако тогава имаше Фейсбук?

И през 2019 г. детските образователно-приключенски академии „Забавно лято“ бяха последвани от обучения за учители от два региона, проведени от екип на НЧ "Бъдеще сега". В СУ „Васил Левски“ - Дулово участници в еднодневното надграждащо миналогодишното обучение бяха седем учители от училището, петима от с. Правда и един от с. Черник. В Сатовча участници в тридневното начално обучение бяха 27 учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и един от с. Абланица. Целта на обучението е усвояване на модела за самоорганизирано учене SOLE и конструиране на учебен час за работа по научни въпроси. Съпътстващи теми бяха работа през емоционална интелигентност за управление на дисциплината и вниманието на учениците, както и екипна работа и ефективна комуникация.

Девет общински фонда за местно развитие споделиха опит и научиха още за набирането на средства

На 4 и 5 юни кметове и представители на 9 общински фонда за местно развитие бяха в София, за да споделят опит и предизвикателства в процеса на създаването им. Людмила Атанасова, директор ''Програми за НПО'' във фондация BCause, представи основните компоненти в създаването на кампании за набиране на средства и механизмите DMS, Платформата.бг и TGE - дарителство през граница в Европа.

Фондация BCause представи обобщените резултати от програмата „Забавно лято, Грижовна есен”

В рамките на три дискусионни панела учители, лекари и млади предприемачи от тютюнопроизводителните райони на България разказаха какво е програмата за тях

Деца-откриватели организират научна конференция

С разширен обхват, за четвърта поредна година стартира съвместната инициатива на Фондация BCause и „Филип Морис България” ЕООД „Забавно лято, грижовна есен”

За четвърта поредна година в четири български региона, 14 общини, 23 градове и села ще се проведе поредното издание на програмата „Забавно лято, грижовна есен“. Тя е част от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за подпомагане на местни общности  в тютюнопроизводителните региони. У нас това са Благоевград, Кърджали, Силистра и Хасково.