All for Joomla All for Webmasters

Net4Work

Net4Work (Мрежа за работа) е проект на Фондация BCause (тогава "Помощ за благотворителността в България" - ФПББ) от 2015 и 2016 година. Неговата основна цел е осигуряването на заетост и интеграция на младежи от уязвими групи. Съществуващите проблеми с високата младежка безработица и липсата на компетентно посредничество между бизнеса и младите хора от уязвими групи, проектът адресира чрез насърчаване на динамично партньорството между бизнеса, неправителствения сектор, университетите, местните власти и общности.

Проектът разширява проект 100 Jobs - съвместна инициатива на Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Американската търговска камара в България и си поставя следните цели:
- Да осигурим на тези млади хора необходимите комуникационни и социални умения, за да са успешни на пазара на труда.
- Да създадем възможности за срещи на младите хора от уязвими групи, които си търсят работа, с отговорни и ангажирани представители на бизнеса – потенциални работодатели, в рамките на съществуващите пазарни условия.
- Да осигурим на наетите младежи необходимата подкрепа за задържане на работното място.
- Да подобрим знанията и уменията на организации, работещи за уязвими общности, да подпомагат търсенето и задържането на работа на младежите.
- Заедно с бизнеса, университети и местната власт да потърсим нови възможности за създаване на работни места в района на Средногорието.

Първоначално ФПББ ще развива инициативата основно в София, като цели да осигури заетост за млади хора с висока мотивация и добро образование - сираци и полусираци, младежи от ромската общност, младежи от семейства с много ниски доходи.

С помощта на партньорски организации- медиатори като защитени жилища, родителски асоцииции, студентски, младежки, ромски организации, университетски кариерни центрове и др., ФПББ ще организира процеса по включване на младежи в проекта. Избраните кандидати ще участват в обучения по комуникационни и социални умения.

Ще организираме индивидуални и общи срещи на кандидатите със заинтересувани представители на бизнеса, като се стремим да намерим пресечна точка между нуждите на пазара и уменията, интересите и качествата на младежите. Те ще имат и индивидуални ментори, които да им оказват подкрепа по време на търсенето, а и след наемането на работа.

Допълнително ще бъдат проучени възможности за разкриване на нови работни места в района на Пирдоп, Златица, Челопеч и Чавдар. Обхватът включва както съществуващите работодатели, така и планиране на нови икономически дейности.

 

Партньори

Американската търговска камара в България (www.amcham.bg) е водеща бизнес организация, която представлява над 320 американски, български и международни компании, работещи в страната. Камарата е създадена през декември 1994 г. Мисията на AmCham е да укрепи икономическите отношения между американските и българските предприятия в рамките на трансатлантическото партньорство, както и да изгради конкурентна бизнес среда в България. AmCham България е филиал на Търговската камара на САЩ и член на Европейския съвет на Американските търговски камари. 

КАТРО България е дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия – CATRO Personalberatung. КАТРО предоставя на клиентите си пълeн пакет от първокласни услуги в сферата на развитието и управлението на човешките ресурси – организационно консултиране, обучения, подбор на персонал, както и европейски проекти. Експертите на КАТРО са отлични професионалисти в областта на подбора на подходящите хора за дадена организация и развитието на техния потенциал, както в предоставянето на кариерни консултации за начинаещи и опитни специалисти. Освен това Катро България вече има ценен опит при кариерната подкрепа на младежи от уязвими групи, като вече успешно реализира проект за разкриване на нови кариерни перспективи за младежи в неравностойно положение Get Ready 2 Work (www.getready2work.eu; 2013-2014), a по настоящем координира международен проект за кариерно бъдеще на младежи, преживели онкологични заболявания (Create Your Future, www.createyourfuture-eu.org) . Специалистите от КАТРО ще ни партнират при предоставянето на менторска подкрепа за младежите и при структурирането и провеждането на обучителните модули, които да подготвят младежите от уязвими групи за по-успешното и увереното им представяне пред работодателите както при търсенето на работа, така и на самото работно място.

 

Net4Work е финансиран от Тръста за социални алтернативи.

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху ромите.

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Адрес: София, пл. “Св. Неделя” № 7
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Социални мрежи